TOP NẠP THẺ THÁNG 9

 • 1 Huy Hà
 • 2 Huy Judas
 • 3 Vũ Nguyên
 • 4 Linh Công Chúa
 • 5 Nguyễn Tiến Sang

2021-06-09 GIẢM GIÁ 80% TOÀN BỘ ACC TRÊN SHOP. ĐÃ UPDATE CỰC NHIỀU ACC MỚI

-80%

Acc LOL #3151

Acc LOL #3151

 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 985
 • Bảng Ngọc: 4
 • Rank: Vàng III
1,200,000đ
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 985
 • Rank: Vàng III

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3150

Acc LOL #3150

 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 820
 • Bảng Ngọc: 18
 • Rank: Kim Cương IV
900,000đ
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 820
 • Rank: Kim Cương IV

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3149

Acc LOL #3149

 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 217
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Vàng II
240,000đ
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 217
 • Rank: Vàng II

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3148

Acc LOL #3148

 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 154
 • Bảng Ngọc: 6
 • Rank: Vàng IV
150,000đ
 • Tướng: 153
 • Trang Phục: 154
 • Rank: Vàng IV

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3147

Acc LOL #3147

 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 166
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Bạch Kim II
150,000đ
 • Tướng: 110
 • Trang Phục: 166
 • Rank: Bạch Kim II

MUA NGAY

Acc Ngon Ngon Nè Ae -80%

Acc LOL #3146

Acc LOL #3146

 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 183
 • Bảng Ngọc: 7
 • Rank: Kim Cương III
 • Acc Ngon Ngon Nè Ae
180,000đ
 • Tướng: 146
 • Trang Phục: 183
 • Rank: Kim Cương III

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3145

Acc LOL #3145

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 339
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Đồng I
300,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 339
 • Rank: Đồng I

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3144

Acc LOL #3144

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 385
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Vàng II
330,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 385
 • Rank: Vàng II

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3143

Acc LOL #3143

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 969
 • Bảng Ngọc: 5
 • Rank: Kim Cương IV
1,500,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 969
 • Rank: Kim Cương IV

MUA NGAY

Quá Ngon -80%

Acc LOL #3142

Acc LOL #3142

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 981
 • Bảng Ngọc: 4
 • Rank: Vàng III
 • Quá Ngon
1,200,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 981
 • Rank: Vàng III

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3141

Acc LOL #3141

 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 138
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Kim Cương IV
240,000đ
 • Tướng: 149
 • Trang Phục: 138
 • Rank: Kim Cương IV

MUA NGAY

Full Skin LULU -80%

Acc LOL #3140

Acc LOL #3140

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 80
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Kim Cương I
 • Full Skin LULU
120,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 80
 • Rank: Kim Cương I

MUA NGAY

Zin Thông Thạo Xịn Luôn Nhìn Thích Mê -80%

Acc LOL #3139

Acc LOL #3139

 • Tướng: 4
 • Trang Phục: 1
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Chưa Rank
 • Zin Thông Thạo Xịn Luôn Nhìn Thích Mê
60,000đ
 • Tướng: 4
 • Trang Phục: 1
 • Rank: Chưa Rank

MUA NGAY

Boyyy 1 Champ JAX -80%

Acc LOL #3138

Acc LOL #3138

 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 5
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Cao Thủ
 • Boyyy 1 Champ JAX
150,000đ
 • Tướng: 23
 • Trang Phục: 5
 • Rank: Cao Thủ

MUA NGAY

-80%

Acc LOL #3137

Acc LOL #3137

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 390
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Bạc II
420,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 390
 • Rank: Bạc II

MUA NGAY

Ui Acc Cực Khủng -80%

Acc LOL #3136

Acc LOL #3136

 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 937
 • Bảng Ngọc: 0
 • Rank: Bạc IV
 • Ui Acc Cực Khủng
1,200,000đ
 • Tướng: 148
 • Trang Phục: 937
 • Rank: Bạc IV

MUA NGAY

Nạp Thẻ