TOP NẠP THẺ THÁNG 9

 • 1 Huy Hà
 • 2 Huy Judas
 • 3 Vũ Nguyên
 • 4 Linh Công Chúa
 • 5 Nguyễn Tiến Sang

2021-06-09 GIẢM GIÁ 80% TOÀN BỘ ACC TRÊN SHOP. ĐÃ UPDATE CỰC NHIỀU ACC MỚI

-80%

Acc LQM #3097

Acc LQM #3097

 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 40
 • Bảng Ngọc: 82
 • Rank: Kim Cương V
90,000đ
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 40
 • Rank: Kim Cương V

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3096

Acc LQM #3096

 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 31
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Cao Thủ
120,000đ
 • Tướng: 45
 • Trang Phục: 31
 • Rank: Cao Thủ

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3095

Acc LQM #3095

 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Cao Thủ
150,000đ
 • Tướng: 41
 • Trang Phục: 46
 • Rank: Cao Thủ

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3094

Acc LQM #3094

 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 65
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Chưa Rank
210,000đ
 • Tướng: 57
 • Trang Phục: 65
 • Rank: Chưa Rank

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3093

Acc LQM #3093

 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 37
 • Bảng Ngọc: 76
 • Rank: Bạch Kim IV
72,000đ
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 37
 • Rank: Bạch Kim IV

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3092

Acc LQM #3092

 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 47
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Bạch Kim V
90,000đ
 • Tướng: 43
 • Trang Phục: 47
 • Rank: Bạch Kim V

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3091

Acc LQM #3091

 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 52
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Bạch Kim IV
90,000đ
 • Tướng: 35
 • Trang Phục: 52
 • Rank: Bạch Kim IV

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3090

Acc LQM #3090

 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 35
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Bạch Kim I
60,000đ
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 35
 • Rank: Bạch Kim I

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3089

Acc LQM #3089

 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 46
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Bạch Kim IV
90,000đ
 • Tướng: 38
 • Trang Phục: 46
 • Rank: Bạch Kim IV

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3088

Acc LQM #3088

 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Cao Thủ
150,000đ
 • Tướng: 59
 • Trang Phục: 50
 • Rank: Cao Thủ

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3087

Acc LQM #3087

 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 41
 • Bảng Ngọc: 88
 • Rank: Bạch Kim V
90,000đ
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 41
 • Rank: Bạch Kim V

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3086

Acc LQM #3086

 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 53
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Kim Cương IV
150,000đ
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 53
 • Rank: Kim Cương IV

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3085

Acc LQM #3085

 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 38
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Kim Cương V
90,000đ
 • Tướng: 46
 • Trang Phục: 38
 • Rank: Kim Cương V

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3084

Acc LQM #3084

 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 50
 • Bảng Ngọc: 82
 • Rank: Bạch Kim I
120,000đ
 • Tướng: 40
 • Trang Phục: 50
 • Rank: Bạch Kim I

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3083

Acc LQM #3083

 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 48
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Bạch Kim III
90,000đ
 • Tướng: 36
 • Trang Phục: 48
 • Rank: Bạch Kim III

MUA NGAY

-80%

Acc LQM #3082

Acc LQM #3082

 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 42
 • Bảng Ngọc: 90
 • Rank: Kim Cương IV
120,000đ
 • Tướng: 44
 • Trang Phục: 42
 • Rank: Kim Cương IV

MUA NGAY

Nạp Thẻ